1.04.2023

Zamestnanci Tatranského správcovského domu s.r.o. budú čerpať dovolenku

v dňoch 27. decembra 2022 až 30. decembra 2022,

nástup do zamestnania je 2. januára 2023.

 

 

Pohotovostná služba cez Vianočné sviatky

 

 24.12.2022     -    1.1.2023     

 

Tel. č.: 0905 552 938

 

 

Vedenie a zamestnanci Tatranského správcovského domu s.r.o. 

Vám prajú príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2023.

 


___________________________________________________________________________________________________

  V súlade s uzneseniami orgánov Okresného stavebného bytového družstva Poprad bola založená správcovská spoločnosť Tatranský správcovský dom s.r.o., ktorá bola zapísaná v OR SR dňom 27.7.2012.
    Na základe zmluvy o postúpení práv a povinnosti uzatvorenej medzi zainteresovanými stranami preberá Tatranský správcovský dom s.r.o. všetky práva a povinnosti súvisiace s výkonom správy bytového fondu a nebytových priestorov.