1.04.2023

SLUŽBY – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

 

            OSBD Poprad pohotovostnou službou zabezpečuje najnutnejšiu ochranu vlastníkov pred škodami, ktoré vzniknú po pracovnej dobe, v čase sviatkov, ... a to živnostníkmi :

 

            elektro:                                              0907 435 063

            výťahy :                                             0908 122 091

            plyn :                                                 0903 628 649,  0903 639 785,  0903 810 653,  0907 528 084

            voda, ÚK :                                         0901 709 956,  0907 573 436,  0911 914 274

            sklenár :                                            0903 392 997

            strecha :                                            0903 628 584